داروخانه های کنارک

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
امیر شبانه روزی کنارک خیابان خاتم الانبیاء (ص) -جنب بانک کشاورزی
توحید تمام وقت کنارک خیابان خاتم الانبیاء(ص)
دکتر جانی تمام وقت کنارک خیابان کمریندی- مرکز بهداشتی درمانی شهری یم- داخل مرکز- جنب اورژانس
مرکزی تمام وقت کنارک زرآباد- بخش جهلو- روبروی بخشداری
مرکزی کنارک تمام وقت کنارک خیابان خاتم الانبیاء(ص)- کوچه قصابان