داروخانه های خوی

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
اسلام روزانه خوی خیابان امام پلاک 98
بیمارستان قمر بنی هاشم (مرکزی) بیمارستانی شبانه روزی خوی داخل بیمارستان قمر بنی هاشم 
دکتر اخروی(فارابی) - خوی خیابان طالقانی - پلاک 102
دکتر انوری <بوعلی> روزانه خوی استاندارد - اول بلوار بهشتی
دکتر بدریفر روزانه خوی خیابان طالقانی - روبروی بانک ملی شعبه ولیعصر
دکتر جبارپور<لقمان> روزانه خوی محله امامزاده پلاک 1
دکتر جعفرزاده <پاستور> روزانه خوی میدان بسیج پلاک 40
دکتر جعفری روزانه خوی محله امامزاده - نرسیده به میدان امام حسین
دکتر چهراقی روزانه خوی میدان ولیعصر - ابتدای بلوار شهید چمران - پلاک 9/4714
دکتر حاتمی روزانه خوی خیابان امام پلاک 15
دکتر حاج حسینلو روزانه خوی خیابان امام درمانگاه سینا
دکتر حسن زاده روزانه خوی خیابان شریعتی - روبروی اداره پست - داخل درمانگاه فرهنگیان
دکتر حناری روزانه خوی خیابان امام پلاک 196
دکتر راثی<رازی> روزانه خوی خیابان امام پلاک 3396
دکتر رحیمی روزانه خوی میدان ولیعصر - جنب بیمارستان شهید مدنی
دکتر سید کباری روزانه خوی خیابان طالقانی - نبش کوچه۱
دکتر صادقی <حکیم> روزانه خوی خیابان شریعتی - پلاک 2517
دکتر علیائی روزانه خوی خیابان امام - ساختمان پزشکان بوعلی - پلاک 2085و2086
دکتر ملا حسنی روزانه خوی خیابان امام نرسیده به کوچه آقاسی
دکتر موسی الرضایی روزانه خوی خیابان امام جنب پاساژ شهرداری
دکتر اسدی روزانه خوی خیابان امام - روبروی مسجد ملا احمد
شفابخش روزانه خوی خیابان صمدزاده - پلاک 38
فتاحی (خیام) - خوی خیابان امام - اول کوچه شهید محمد نژاد - پلاک 204
مختارزاده روزانه خوی خیابان امام پلاک 98
مرغوبی <آذربایجان> شبانه روزی خوی خیابان طالقانی - روبروی مقبره - پلاک 259
دکتر اخروی<فارابی> روزانه خوی خ طالقانی پلاک 102
دکتر سید کباری<باوندی> روزانه خوی بخش یک پلاک 4363
دکتر ظروفچی روزانه خوی خ سلامت بخش
فتاحی <خیام> روزانه خوی خ امام اول کوچه شهید محمد نژاد پلاک 204
دکتر موسی زاده روزانه خوی میدان ولیعصرداخل بیمارستان شهید مدنی