داروخانه های خرمدره

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر احدی - خرمدره جاده ترانزیت - جنب درمانگاه مهر
دکتر ایمانیان - خرمدره خیابان شهید دکتر بهشتی
دکتر دربنائی - خرمدره میدان قائم - ابتدای خیابان شهید دکتر بهشتی - پلاک 16
دکتر رستمی - خرمدره خیابان امام
دکتر رضایی  - خرمدره خیابان شهید دکتر بهشتی
دکتر جعفری - خرمدره خیابان شهید دکتر بهشتی - روبروی پارک ملت
دکتر کلانتری منفرد روزانه خرمدره خیابان سید جمال الدین اسدآبادی
  دکتر ایمانیان  روزانه خرمدره خیابان شهید دکتر بهشتی
  دکتر رستمی روزانه خرمدره خیابان امام
  دکتر رضایی  شبانه روزی خرمدره خیابان شهید دکتر بهشتی
  دکتر جعفری روزانه خرمدره خیابان شهید دکتر بهشتی روبروی پارک ملت
 دکتر احدی روزانه خرمدره جاده ترانزیت جنب درمانگاه مهر
 دکتر دربنائی روزانه خرمدره میدان قائم ابتدای خیابان شهید دکتر بهشتی پلاک 16