داروخانه های خور

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
صادقی روزانه خور بلوار توحید