داروخانه های خمین

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
حکیم تمام وقت خمین میدان 15 خرداد
دکتر توکلی تمام وقت خمین میدان صاحب الزمان- خیابان امامت
دکتر قاصدی تمام وقت خمین میدان انقلاب
دکتر محمدی شبانه روزی خمین میدان مدرس
رازی تمام وقت خمین خیابان امام خمینی- روبروی مصلی
شفا تمام وقت خمین میدان 15 خرداد
قدس تمام وقت خمین ابتدای خیابان قدس
مرکز روستایی چهارچشمه مرکز بهداشت خمین خمین روستای چهارچشمه
مرکز روستایی خلیل آباد مرکز بهداشت خمین خمین روستای خلیل آباد
مرکز روستایی خوگان مرکز بهداشت خمین خمین روستای خوگان
مرکز روستایی دهنوصمصام مرکز بهداشت خمین خمین روستای دهنو
مرکز روستایی رباط مراد مرکز بهداشت خمین خمین روستای رباط مراد
مرکز روستایی شهابیه مرکز بهداشت خمین خمین روستای شهابیه
مرکز روستایی فرنق مرکز بهداشت خمین خمین روستای فرنق
مرکز روستایی ورچه مرکز بهداشت خمین خمین روستای ورچه
مرکز شبانه روزی شهری درجه 2 قورچی باشی (خرمدشت ) مرکز بهداشت خمین خمین قورچی باشی
مرکز شهری روستایی شماره 4 (22 بهمن) مرکز بهداشت خمین خمین خیابان تهران
مرکز شهری روستایی شماره یک مرکز بهداشت خمین خمین خیابان امامت
مرکز شهری شماره دو مرکز بهداشت خمین خمین خیابان شریعتی
مرکز شهری شماره سه مرکز بهداشت خمین خمین بلوار شهید صدوقی -خیابان جهاد سازندگی