داروخانه های خلیل آباد

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر حاجی پور تمام وقت خلیل آباد خیابان امام خمینی - پلاک 17
دکتر گوهری ، علی اصغر تمام وقت خلیل آباد خیابان امام - روبه روی مرکز بهداشت - پلاک 100