داروخانه های کرمان


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر بحرینی روزانه کرمان خیابان 24 آذر - کوچه 41
دکتر برکم عصر کرمان خیابان 24 آذر - نبش کوچه 54
دکتر نواب زاده روزانه کرمان خیابان آخواجو - ساختمان پزشکان احسان
بیمارستان ارجمند روزانه کرمان خیابان ابن سینا - بیمارستان ارجمند
دکتر لاری عصر کرمان خیابان ابن سینا - روبروی ساختمان پزشکان ابن سینا
دکتر هوشمند روزانه کرمان خیابان ابن سینا - روبروی کلینیک بعثت
بیمارستان پیامبر اعظم شبانه روزی کرمان خیابان ابوحامد - بیمارستان پیامبر اعظم
دکتر افشار روزانه کرمان خیابان ابوحامد - روبروی اداره اوقاف - ساختمان مهرگان
امید شبانه روزی کرمان خیابان ابوحامد - روبروی بیمارستان آیت ا..کاشانی
دکتر اسد روزانه کرمان خیابان ابوحامد - سمت راست - نرسیده به بیمارستان آیت الله کاشانی
مشیری روزانه کرمان خیابان ابوحامد - نبش کوچه 20
دکتر هاشمی عصر کرمان خیابان ابوحامد (شهید کامیاب) - جنب بانک تجارت مرکزی - فرعی 80 - اصلی 4804
دکتر خزائلی روزانه کرمان خیابان ابوذر - نبش کوچه 37 و 39 - ساختمان محمدی - روبروی کفش بلا
دکتر خواجه کریم الدینی روزانه کرمان خیابان ابوذر جنوبی - تقاطع بزرگراه امام خمینی - پلاک 149
دکتر حسنی روزانه کرمان خیابان ابوذر شمالی - روبروی خیابان توانیر - پلاک اصلی 2788 و فرعی 8935
دکتر تدین روزانه کرمان خیابان استقلال - جنب بیمارستان سیدالشهداء
دکتر دادگری عصر کرمان خیابان استقلال - روبروی بیمارستان سیدالشهداء
دکتر شجاع الساداتی روزانه کرمان خیابان استقلال - کوچه افشین - پلاک7
بوعلی روزانه کرمان خیابان استقلال - مجتمع پزشکی استقلال - پلاک6/3425
امام رضا (ع) - کرمان خیابان امام جمعه - پلاک 6/4901
تخت جمشید روزانه کرمان خیابان با قدرت جنوبی
دکتر عبدالهیان روزانه کرمان خیابان بهمنیار - اول کوی مهدیه
دکتر مهربانی روزانه کرمان خیابان بهمنیار - سه راه آبنوس
دکتر دانافر روزانه کرمان خیابان پانصد دستگاه - خیابان شهریار 2
بیمارستان فاطمه زهرا(س) روزانه کرمان خیابان پروین اعتصامی - داخل بیمارستان فاطمه زهرا(س)
بامداد روزانه کرمان خیابان جهاد - جنب کوچه 16
دانشکده داروسازی شماره 1 روزانه کرمان خیابان جهاد - داخل کلینیک بعثت
دکتر پیوند عصر کرمان خیابان جهاد - ساختمان پزشکان ثامن الحجج (ع)
دکتر مسعود مهنی روزانه کرمان خیابان جهاد - ساختمان پزشکان مادر
دکتر اسلامیان روزانه کرمان خیابان جهاد - ساختمان پزشکان مهر