داروخانه های کاشمر

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان شهید مدرس تمام وقت کاشمر خیابان رازی
تامین اجتماعی - کاشمر خراسان رضوی - کاشمر
دکتر آدینه تمام وقت کاشمر خیابان امام خمینی - امام خمینی 7 - پلاک 69
دکتر ابراهیمی حسن تمام وقت کاشمر روستای ریوش - بلوار امام علی - روبروی مرکز بهداشت - پلاک 172
دکتر پور طاهری تمام وقت کاشمر خیابان امام خمینی - جنب بانک کشاورزی
دکتر رحیمی تمام وقت کاشمر خیابان امام خمینی (ره) - مجتمع تجاری فرمان - طبقه منهای 1
دکتر رفعتی تمام وقت کاشمر خراسان رضوی - کاشمر
دکتر سلیمانی موشکی،محمد تمام وقت کاشمر خیابان امام خمینی - کوچه آیت الهی - پلاک 2401
دکتر صداقتی نبی شبانه روزی کاشمر خیابان امام خمینی(ره) - بین امام خمینی 9 و 11 - پلاک 1
دکتر عربی تمام وقت کاشمر خیابان امام خمینی 2 - پلاک 7
دکتر قندهاری تمام وقت کاشمر خیابان امام خمینی - ساختمان پزشکان مهر
دکتر مؤمنی ابوالقاسم - کاشمر خیابان امام خمینی - نبش امام خمینی 4 - پلاک 2401
دکتر ملائی تمام وقت کاشمر خیابان امام - نبش امام 3 - نبش اورژانس 115
دکتر میرجردوی تمام وقت کاشمر خیابان امام خمینی - جنب بانک کشاورزی
دکتر کفاش مغانی تمام وقت کاشمر خیابان امام - امام 7 - پلاک 79