داروخانه های کاشان


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر وردی روزانه کاشان خیابان بهشتی- ساختمان سینا
رازی روزانه کاشان خیابان شهید رجائی
رضوی روزانه کاشان خیابان اباذر جنوبی
شفا روزانه کاشان خیابان شهید بهشتی- ساختمان پزشکان امیر کبیر
شهیدان باغشیخی درمانگاهی کاشان خیابان شهید بهشتی- درمانگاه شفا
طالبیان روزانه کاشان خیابان باباافضل- روبروی بانک سپه
فارابی روزانه کاشان خیابان بابا افضل
قانون شبانه روزی کاشان خیابان شهید بهشتی
مرجان روزانه کاشان خیابان باباافضل- روبروی بازار
معاونت بهداشتی روزانه کاشان فاز2 ناجی آباد
میلاد نیمه وقت کاشان سفید شهر - جنب بی بی خاتون
کوثر روزانه کاشان خیابان آیت اله کاشانی- ساختمان بقیه اله
کیان روزانه کاشان خیابان شهید بهشتی
کیمیا روزانه کاشان میدان شورا
بزرگمهر روزانه کاشان خیابان امیر کبیر - مسکن مهر
بقیه اله روزانه کاشان خیابان شهید صالحی- نرسیده به میدان امام رضا
بیمارستان شبیه خوانی روزانه کاشان خیابان شهید بهشتی
بیمارستان متینی روزانه کاشان خیابان امیرکبیر
بیمارستان نقوی بیمارستانی کاشان خیابان شهید رجائی
دکتر طالبیان روزانه کاشان شهر قمصر
دکتر طبسی روزانه کاشان خیابان شهید بهشتی - جنب کوچه مسجد شامخی
دکتر عابد روزانه کاشان شهر مشکات
دکتر لامع (حکیم) روزانه کاشان خیابان بهشتی
دکتر نساج روزانه کاشان بلوار شهید مطهری - جنب کلینیک فرهنگیان
دکتر کفیل روزانه کاشان خیابان بهشتی – مقابل کوی جمال آباد
دکتر یوسفی روزانه کاشان خیابان باباافضل - جنب اورژانس مرکزی
دی روزانه کاشان خیابان شهید بهشتی - ابتدای خیابان زیارتی
بیمارستان شهید بهشتی روزانه کاشان بلوار قطب راوندی