داروخانه های جغتای

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر باقری نیا کوشکی روزانه جغتای چهارراه حکم آباد- روبروی بانک کشاورزی - پلاک132
دکتر کامل روزانه جغتای میدان فرمانداری