داروخانه های جیرفت

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
سنجری روزانه جیرفت جیرفت-خیابان شهید رجایی-کوچه شماره2
دکتر فاریابی شبانه روزی جیرفت جیرفت-خیابان شهید رجایی-پلاک149
دکتر سلطان پور روزانه جیرفت جیرفت خیابان شهید رجائی-ساختمان شفیعی پلاک 24
دکتر خزائلی روزانه جیرفت جیرفت-خیابان شفا-جنب بیمارستان امام خمینی
دکتر اقدسی روزانه جیرفت جیرفت-خیابان شهید رجایی-نبش کوچه شماره 2