داروخانه های ایذه

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
امام علی (ع) (دکتر نجاری ) روزانه تمام وقت ایذه میدان امام علی - خیابان امام خمینی
بهرامی نژاد روزانه تمام وقت ایذه خیابان امام - کوچهْ بهمن
دکتر باقری روزانه تمام وقت ایذه انتهای خیابان حور - بیمازستان شهدا
دکتر بختیاری روزانه تمام وقت ایذه فلکه امام علی علیه السلام
دکتر حسین زاده روزانه تمام وقت ایذه خیابان امام خمینی - جنب حسینیه اعظم
دکتر شکری روزانه تمام وقت ایذه خیابان امام خمینی - مقابل شبانه روزی پاستور
دکتر عابدی روزانه تمام وقت ایذه خیابان امام خمینی - نبش کوچه حسینیه اعظم
دکتر مردانی نیا روزانه تمام وقت ایذه خیابان امام خمینی - ساختمان پزشکان امام رضا
کیوان روزانه تمام وقت ایذه میدان امام علی - ساختمان پزشکان کیوان
دکتر خلیلی روزانه تمام وقت ایذه ایذه خیابان امام خمینی پلاک 614/31
بیمارستان شهدا روزانه تمام وقت ایذه ایذه - انتهای خیابان حر بیمارستان شهدا
دکتر کاویانی روزانه تمام وقت ایذه ایذه - میدان امام خمینی ره خیابان امام
دکتر امیدی روزانه تمام وقت ایذه خ حافظ جنوبی ساختمان پزشکان زنده یاد ناصر افضلی