داروخانه های ایلام

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان قائم - ایلام بلوار سیدالشهدا
توحید - ایلام خیابان آیت اله حیدری - جنب پاساژ مهران
دکتر هوشمند ایلام خیابان سعدی - جنب انجمن بیماران کلیوی
دکتر ترک زاده - ایلام خیابان سعدی - روبروی انتقال خون
دکتر ملکشاهی ایلام درمانگاه شهر
دکتر فرهاد افراه - ایلام میدان 22 بهمن
دکتر تمری - ایلام میدان بسیج - ابتدای کوچه شهید میری