داروخانه های همدان


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
مرکزشماره 8 (جولان - شریفی - همدان بلوار آیت اله تالهی- جنب دبیرستان هجرت
بیمارستان شهید بهشتی شبانه روزی همدان بلوار ارم
خوازرمی تمام وقت همدان بلوار بعثت- نبش خیابان هنرستان
بیمارستان خیریه شهید مطهری شبانه روزی همدان بلوار خرمرودی
دکتر ساناز مهدی پور تمام وقت همدان بلوار خضریان- داخل درمانگاه شماره دو مهدیه
سینا تمام وقت همدان بلوار خواجه رشید
ولیعصــر تمام وقت همدان بلوار خواجه رشید
نور نیمه وقت همدان بلوار خواجه رشید -ساختمان پزشکان
شکری موحد تمام وقت همدان بلوار خواجه رشید- درمانگاه شکری موحد
دکتر تشکری نیمه وقت همدان بلوار خواجه رشید- کوچه مروارید- جنب کلینیک شیخ الرئس
بیمارستان بعثت شبانه روزی همدان بلوار شهید بهشتی
دکتر شهیدی تمام وقت همدان بلوار شهید چمران
مرکزشماره14 (امام سجاد(ع)) مرکز بهداشت/روزانه همدان بلوار شهید چیت سازیان- پشت انبار نفت
دکتر خضریان تمام وقت همدان بلوار شهید رجائی - 12متری نواب
بیمارستان بوعلی تمام وقت همدان بلوار شهید فهمیده
بیمارستان فوق تخصصی قلب فرشچیان شبانه روزی (دردست اقدام) همدان بلوار شهید فهمیده
دکتر پوریا تمام وقت همدان بلوار شهید مدنی
مرکزشماره 3 (شهید کرباسیان - همدان بلوار یادگار امام خمینی (ره)- روبروی شهرک اندیشه
دکتر قانعی تمام وقت همدان خیابان - بوعلی شمالی -نرسیده به میدان آرامگاه بوعلی
حکیم تمام وقت همدان خیابان آزاد - نرسیده به چهارراه شهناز
دانشکده داروسازی شبانه روزی همدان خیابان بوعلی جنوبی- سیزده خیابانانه
22 بهمن تمام وقت همدان خیابان بوعلی شمالی
پارسا تمام وقت همدان خیابان بوعلی شمالی
دکتر خواجوی پور تمام وقت همدان خیابان بوعلی شمالی
شفا تمام وقت همدان خیابان بوعلی شمالی
دکتر کاتبی تمام وقت همدان خیابان بوعلی شمالی - کوچه بهمنیان - ساختمان پزشکان خاتم الانبیا
دکتر عقیقی تمام وقت همدان خیابان بوعلی شمالی -ساختمان پزشکان 1
مهــــــر تمام وقت همدان خیابان بوعلی شمالی -ساختمان پزشکان پارس
ابن سینا تمام وقت همدان خیابان بوعلی شمالی -ساختمان پزشکان دی
دکتر قمصری نیمه وقت همدان خیابان بوعلی شمالی -کوچه نیلی