داروخانه های گرگان


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
ادکتر براهیمی سیسی روزانه گرگان فلکه مازندران - نبش ابوذر یکم
امام جعفر صادق گرگان خیابان پاسداران- روبروی آموزش پرورش
بهنام روزانه گرگان ولیعصر- عدالت 23- ساختمان کیان
بیمارستان 560 ارتش گرگان بلوار جانبازان
بیمارستان حکیم جرجانی گرگان میدان بسیج
بیمارستان شفا گرگان چهارراه فلسفی
بیمارستان صیاد شیرازی گرگان بلوار صیاد شیرازی
بیمارستان طالقانی گرگان خیابان آزادی - بلوار جانبازان
بیمارستان فلسفی گرگان چهارراه فلسفی
بیمارستان مسعود گرگان پارس فروردین شرقی
بیمارستان موسوی گرگان خیابان ولی عصر - عدالت 11
بیمارستان نجم آذر - گرگان خیابان پنجم آذر
جالینوس روزانه گرگان خیابان امام خمینی
حکیم جرجانی روزانه گرگان افسران- نبش افسران 6
دکتر اقتصادی شبانه روزی گرگان جرجان روبروی انقلاب
دکتر بازوبندی شبانه روزی گرگان بین عدالت 12 و 14- جنب بانک پارسیان
دکتر برادران عقیلی روزانه گرگان پاساژ مرجان
دکتر بنی عقیل نیمه وقت عصر گرگان روستای نودیجه- رویروی استقلال 19
دکتر تازیکی روزانه گرگان عدالت 22 -ساختمان کسری
دکتر تقوی روزانه گرگان خیابان ولیعصر- نبش عدالت 18
دکتر حاجی مرادلو روزانه گرگان پنجم اذر- جنب تجهیزات پزشکی حکیم جرجانی
دکتر دائمی روزانه گرگان خیابان ولیعصر -عدالت 13
دکتر زرین نیا روزانه گرگان بعد عدالت 85- روبروی کاوش
دکتر ژند روزانه گرگان خیابان ولیعصر- نرسیده به سازمان آب
دکتر سیفی روزانه گرگان پاساژ ایرانشهر
دکتر شمشیرساز روزانه گرگان خیابان ولیعصر
دکتر صفار روزانه گرگان پاساژ برلیان
دکتر صلبی روزانه گرگان میدان شهرداری
دکتر عطاری روزانه گرگان ابتدای خیابان ولیعصر
دکتر فرقانی فر روزانه گرگان میدان سرخواجه - نبش سرخواجه یکم