داروخانه های گنبدکاووس


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
آخوند زاده روزانه گنبدکاووس خیابان امام خمینی شمالی- نبش چهارراه شهید چمران
ایران روزانه گنبدکاووس خیابان طالقانی شرقی
ببیمارستان رزویه گنبدکاووس خیابان امام زاده غربی
ببیمارستان سکی گنبدکاووس خیابان طالقانی شرقی
بیمارستان پیامبر اعظم گنبدکاووس ابتدای جاده گرگان - به گنبد
بیمارستان خاتم الانبیا گنبدکاووس جاده کمربندی
بیمارستان شهدا گنبدکاووس خیابان امام خمینی جنوبی- جنب فرمانداری
بیمارستان طالقانی گنبدکاووس خیابان طالقانی شرقی- چهارراه دانش شمالی
بیمارستان مطهری گنبدکاووس خیابان طالقانی شرقی
دکتر آق پور روزانه گنبدکاووس خیابان طالقانی شرقی- ساختمان پزشکان دکتر علتی
دکتر اسلامی نیمه وقت عصر گنبدکاووس روستای سلطانعلی
دکتر امبرخانلو قدرتی شبانه روزی گنبدکاووس خیابان طالقانی شرقی - تقاطع خیام- نبش خیام جنوبی
دکتر اونق روزانه گنبدکاووس خیابان طالقانی شرقی- نبش طالقانی 20
دکتر ایری روزانه گنبدکاووس خیابان طالقانی شرقی- تقاطع خیام- نبش خیام جنوبی
دکتر چوگان روزانه گنبدکاووس خیابان امام خمینی جنوبی
دکتر حقیقت روزانه گنبدکاووس خیابان طالقانی شرقی- ابتدای خیام شمالی
دکتر حقیقت طلب روزانه گنبدکاووس خیابان امام خمینی شمالی- بعثت غربی
دکتر حقیقی روزانه گنبدکاووس خیابان طالقانی شرقی- جنب بانک رفاه -نبش کوچه 13
دکتر خرمالی روزانه گنبدکاووس خیابان حاقظ جنوبی- کوچه 38
دکتر خرمی روزانه گنبدکاووس خیابان طالقانی غربی- فردوسی شمالی
دکتر سلیمی نیمه وقت عصر گنبدکاووس روستای ملاتقی
دکتر شفایی نیمه وقت عصر گنبدکاووس روستای باغلی مرامه
دکتر صاحب جمعی روزانه گنبدکاووس خیابان امام شمالی- نرسیده به تقاطع سرابی به سمت فلکه مرکزی
دکتر مهروز روزانه گنبدکاووس خیابان امام خمینی جنوبی
دکتر نازی شبانه روزی گنبدکاووس خیابان امام خمینی جنوبی
دکتر نجم الدین روزانه گنبدکاووس ابتدای خیابان طالقانی شرقی
دکتر نجومی روزانه گنبدکاووس خیابان دارایی غربی- ساختمان پزشکان آقچه لی
دکتر کوهی روزانه گنبدکاووس طالقانی شرقی -خیابان دانش شمالی- ساختمان سینا
سروش روزانه گنبدکاووس خیابان طالقانی شرقی
سینا روزانه گنبدکاووس خیابان طالقانی شرقی