داروخانه های گناباد

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان ۱۵ خرداد - گناباد بیدخت - میدان شفا
آقای قانعی روزانه گناباد ابتدای خیابان سعدی - روبروی چاپخانه مرکزی
درمانگاه تامین اجتماعی گناباد خیابان شهدا
دکتر ادبی روزانه گناباد خیابان امام - حد فاصل میدان امام و میدان غدیر - روبروی سینما
دکتر شجاعی روزانه گناباد میدان غدیر - جنب بستنی بزرگمهر
دکتر قرچه روزانه گناباد بیدخت - خیابان جمهوری اسلامی ایران
دکتر قناعتی روزانه گناباد ابتدای خیابان ناصر خسرو - روبروی آزمایشگاه تشخیص طبی بهار
دکتر هاشمی روزانه گناباد خیابان غفاری - روبروی مصلی
شبانه روزی آقای دکتر فرخ گیسور شبانه روزی گناباد خیابان ناصر خسرو - جنب درمانگاه شفا
شبانه روزی و داخلی بیمارستان 22 بهمن شبانه روزی و داخلی گناباد خیابان ناصر خسرو - روبروی بلوار شهید نبی زاده - مرکز فوریتهای بیمارستان 22 بهمن
بیمارستان ۱۵ خرداد بیدخت گناباد گناباد- بیدخت، میدان شفا