داروخانه های گیلان غرب

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر شریفی (گیلان غرب) - گیلان غرب کرمانشاه- گیلان غرب
دکتر فلاحی - گیلان غرب کرمانشاه- گیلان غرب
شبانه روزی دکتر نیازی - گیلان غرب کرمانشاه- گیلان غرب