داروخانه های قزوین


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
شهیدی قزوین میدان آزادی
کارآگاه نقی قزوین میدان آزادی
حکیم (قزوین) قزوین خیابان بلوار شمالی- کوچه رسالت
محمود زاده قزوین خیابان غیاث آباد- کوچه استخر
هلال احمر قزوین خیابان هلال احمر
بیمارستان ولایت بیمارستانی قزوین بلوار 22بهمن
بیمارستان پاستور بیمارستانی قزوین بلوار آیت اله خامنه ای
بیمارستان دهخدا بیمارستانی قزوین بلوار دهخدا
درمانگاه پاکروان قزوین خیابان حیدری
پایروند قزوین خیابان خیام شمالی- جنب کوچه شهاب
بیمارستان زکریای رازی بیمارستانی قزوین خیابان شهید بابایی
مرکزی قزوین خیابان شهید بابایی
ابن سینا قزوین قزوین ـ خ بوعلی
ابوترابی قزوین قزوین- چهارراه بازار-ابتدای خ سعدی- جنب بانک مسکن
اخوان قزوین قزوین – شهرک کوثر
اعتضادی قزوین قزوین ـ خ مجاهد
اقبال قزوین قزوین ـ خ خیام شمالی
امینی قزوین قزوین ـ خ فردوسی
بابایی قزوین قزوین ـ خ فردوسی
بروجردی قزوین قزوین ـ خ بلاغی
بهار قزوین قزوین ـ خ بوعلی سینا
پارس قزوین قزوین ـ خ شهید بابایی
پاستور قزوین قزوین ـ چهار راه بوعلی
پاشا قزوین قزوین ـ خ خیام
پارسا قزوین قزوین – داروخانه سرپایی بیمارستان ولایت
جعفری منش قزوین قزوین ـ خ فردوسی
تفضلی قزوین قزوین ـ داروخانه سرپایی بیمارستان قدس
روشن پژوه قزوین قزوین – خ بوعلی سینا
خیام قزوین قزوین ـ خ خیام
درگاهی قزوین قزوین ـ ابتدای خیابان نادری