داروخانه های قلعه گنج

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
قنبری روزانه قلعه گنج قلعه گنج-ابتدای خیابان ولیعصر-طبقه همکف ساختمان چهار طبقه
دکتر شکوهی روزانه قلعه گنج قلعه گنج-خیابان امام خمینی