داروخانه های قائن

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر محمد تقی زاده روزانه قائن خیابان مهدیه
‌دکتر زهرا صفاری روزانه قائن خیابان امام خمینی
‌دکتر مرضیه محمدی مطلق روزانه قائن خیابان شهید کلاهدوز
دکتر بتول کاری روزانه قائن خیابان طالقانی- جنب بانک ملت
دکتر روزبه طاهری روزانه قائن خیابان بهشتی
دکتر حسین اشعری شبانه روزی قائن خیابان مهدیه
بیمارستان شهدا روزانه قائن بلوار شفا