داروخانه های قائم شهر


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
کفشگر کلا ارطه مرکز بهداشتی درمانی قائم شهر کفشگر کلا ارطه
المشیر مرکز بهداشتی درمانی قائم شهر المشیر
چفته کلا مرکز بهداشتی درمانی قائم شهر چفته کلا
چمازکتی مرکز بهداشتی درمانی قائم شهر چمازکتی
حاجیکلا مرکز بهداشتی درمانی قائم شهر حاجیکلا
خطیر کلا مرکز بهداشتی درمانی قائم شهر خطیر کلا
دکتر بابایی روزانه قائم شهر خیابان ساری - روبروی قنادی خورشید
دکتر بهرامیان روزانه قائم شهر خیابان بابل
دکتر بیاور روزانه قائم شهر روستای خطیر کلا قائمشهر
دکتر چراغعلی روزانه قائم شهر روستای قراخیل قائمشهر- جنب بانک ملت
دکتر دارایی روزانه قائم شهر خیابان ابن سینا- جنب بانک کشاورزی
دکتر رسول زاده روزانه قائم شهر خیابان تهران- روبروی کوچه افتخاری
دکتر رضازاده روزانه قائم شهر خیابان بابل- کوچه عشقی
دکتر رمضانی روزانه قائم شهر خیابان فرهنگ- جنب آموزش و پرورش
دکتر روح اللهی روزانه قائم شهر خیابان ساری- ساختمان پزشکان آمین 24- طبقه همکف
دکتر روحانی روزانه قائم شهر خیابان ساری- جنب پاساژ تیمچه بهرام
دکتر سنگ شبانه روزی قائم شهر خیابان ساری- چهار راه فرهنگ
دکتر صادقی روزانه قائم شهر خیابان بابل- کوچه 7 تیر
دکتر طبرستانی روزانه قائم شهر خیابان مدرس- روبروی بانک ملی مرکزی
دکتر عظیمی روزانه قائم شهر روستای المشیر قائمشهر
دکتر غلامی روزانه قائم شهر روستای ساروکلا قائمشهر
دکتر فرهادی شبانه روزی قائم شهر خیابان ابن سینا
دکتر فلاحپور روزانه قائم شهر خیابان ساری- جنب کلینیک دکتر اسداله پور
دکتر قهرمانی روزانه قائم شهر روستای چمازکتی قائمشهر
دکتر محرابی شبانه روزی قائم شهر خیابان مدرس- خیابان رازی- جنب بیمارستان رازی
دکتر محمودی روزانه قائم شهر پل سه تیر
دکتر ملیحی روزانه قائم شهر خیابان ساری- روبروی بیمارستان ولی عصر(عج)
دکتر موسوی روزانه قائم شهر خیابان بابل
دکتر میرنژاد روزانه قائم شهر خیابان تهران- خیابان ابن سینا
دکتر نخعی روزانه قائم شهر خیابان یوسف رضا