داروخانه های فریدونکنار

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) بیمارستانی فریدونکنار ابتدای جاده بابلسر
دکتر احمدی - فریدونکنار خیابان شهدا- مقابل مسجد جامع
دکتر عنایتی - فریدونکنار خیابان شهدا- جنب بانک ملی- نرسیده به میدان ماهی
دکتر ملک - فریدونکنار خیابان شهدا- جنب درمانگاه شهید بصیر
دکتر عزیزی مقدم - فریدونکنار خیابان شهداء - جنب بانک صادرات
شفا - فریدونکنار خیابان شهدا- جنب مسجد جامع