داروخانه های فراشبند

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر دهدشتی - فراشبند خیابان سپاه
دکتر غلامی نژاد روزانه فراشبند سپاه-جنب شبکه بهداشت فراشبند
دکتر آریان پور روزانه فراشبند سپاه