داروخانه های فریمان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان امام خمینی - فریمان شبکه بهداشت و درمان
تامین اجتماعی فریمان تمام وقت/دولتی فریمان پشت بیمارستان
دکتر رحمانی - فریمان خیابان امام خمینی 2 - جنب پاساژ کهترپور
دکتر بخشیان تمام وقت فریمان خیابان امام رضای شرقی 3 - پلاک 757
دکتر جوادیان تمام وقت فریمان روستای قلندرآباد - خیابان 22 بهمن
دکتر ضیایی محمدامین تمام وقت فریمان خیابان امارضا (ع) شرقی 1 - پلاک2
دکتر فتاحی مقدم نیمه وقت فریمان روستای فرهاد گرد - خیابان 20 متری بخش 13
دکتر مسبوقی تمام وقت فریمان میدان امام رضا (ع) - جنب بانک صادرات - پلاک 70
دکتر مشهد - ی ، طاهره - فریمان خیابان امام خمینی 6 - پاساژ سهیل - پلاک 276
بیمارستان امام خمینی فریمان نیمه وقت/دولتی فریمان شبکه بهداشت و درمان فریمان
دکتر رحمانی ، محمدرضا شبانه روزی فریمان خیابان امام خمینی 2 ، جنب پاساژ کهترپور
دکتر مشهدی ، طاهره تمام وقت فریمان خیابان امام خمینی 6 پاساژ سهیل پلاک 276