داروخانه های فارسان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر نکوزاده روزانه فارسان میدان امام خمینی
رازی روزانه فارسان میدان امام خمینی
دکتر امیدی پور روزانه فارسان میدان امام خمینی – خ بهشتی
دکتر رحیمی روزانه فارسان خ شهید بهشتی