داروخانه های اقلید

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
آریان - اقلید امام خمینی
دکتر آریان پور - اقلید امام زاده- مرکز بهداشتی درمانی خنج - شت
دکتر ایزدپناه - اقلید امام خمینی
دکتر ثابت - اقلید میدان شهدا- نبش خیابان طالقانی
دکتر جهانبخشی - اقلید انقلاب- کوچه مسجد جامع- جنب مسافرخانه توکلی
دکتر رستگاریان زاده - اقلید فارس- اقلید
دکتر شجاعی - اقلید خیابان انقلاب- جنب مطب دکتر میری
دکتر صدیق - اقلید میدان شهداء- ابتدای کوچه شهید چمران
دکتر مستوفی - اقلید امام خمینی(ره) -روبروی بانک صادرات
دکتر شهریاری روزانه اقلید میدان شهدا-نبش خیابان طالقانی
دکتر کریمی روزانه اقلید امام خمینی
دکتر افضلی روزانه اقلید امام خمینی
دکتر عسکری روزانه اقلید امام زادهمرکز بهداشتی درمانی خنجشت
دکتر فرهمند روزانه اقلید اقلید