داروخانه های دزفول


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
احسانپور روزانه دزفول خیابان افرینش - روبروی خیابان عدل
امام رضا شبانه روزی دزفول جنب درمانگاه افشار - میدان افشار
امیرالمومنین روزانه دزفول خیابان امام خمینی جنوبی
امیرغلامی روزانه دزفول خیابان آفرینش - تقاطع طالقانی
بران روزانه دزفول خیابان افرینش جنوبی - نبش طالقانی
بقیه الله روزانه دزفول خیابان روستا - روبروی درمانگاه امام علی
تصدیقی روزانه دزفول خیابان روستا - نبش 22 بهمن
جوادالائمه نیمه وقت عصر دزفول خیابان طالقانی - بین هجرت و حضرت رسول
حضرت قائم شبانه روزی دزفول خیابان طالقانی - جنب مسجد عاملی
حکیم روزانه دزفول خیابان سید محمود - نبش خیابان انقلاب - مجتمع پزشکی ارام
خاتم الانبیا روزانه دزفول خیابان طالقانی - نبش کوچه شهید منده نزاد
دکتر بهشتی فرد روزانه دزفول خیابان امام خمینی شمالی - فلکه بسیج - درمانگاه فارابی
دکتر جوهر شبانه روزی دزفول خیابان طالقانی - تقاطع خیابان نشاط
دکتر دانشگر روزانه دزفول خیابان طالقانی - نبش افرینش
دکتر سلمان پور روزانه دزفول خیابان دانش - درمانگاه امام خمینی
دکتر حیدری فرد روزانه دزفول خیابان طالقانی - روبروی مسجد عاملی
دکتر شیروی روزانه دزفول بیمارستان دکتر گنجویان - جاده اندیمشک
دکتر صفرپور روزانه دزفول خیابان امام - تقاطع خیابان شریعتی
دکتر محسنی فرد روزانه دزفول خیابان شریعتی - نبش افرینش
ذال نیمه وقت عصر دزفول خیابان نشاط - ساختمان پزشکان اگهین
سینا روزانه دزفول خیابان عدل - تقاطع افرینش - ساختمان سپید
شفا روزانه دزفول میدان امام
شکورنیا نیمه وقت عصر دزفول خیابان افرینش
صراف زاده شبانه روزی دزفول خیابان روستا - جنب درمانگاه امام علی
صفایی روزانه دزفول کوی مدرس - درمانگاه رازی
عجمان روزانه دزفول خیابان طالقانی - کوچه ازادی - مجتمع پزشکی میلاد
فاطمه الزهرا نیمه وقت عصر دزفول خیابان نبوت - نبش شریعتی
فرجادنیا روزانه دزفول کوی اندیشه - خیابان امید اصلی - بین امید 34 و 36
مرکزی روزانه دزفول میدان امام خمینی
مهتدی روزانه دزفول خیابان نشاط - مجتمع طالقانی