داروخانه های دلیجان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر بیگی تمام وقت دلیجان میدان ساعت
دکتر جلالی تمام وقت دلیجان چهار راه فلسطین
سیدالشهدا شبانه روزی دلیجان خیابان طالقانی -ابتدای کوچه دلیری
مرکز روستایی جاسب مرکز بهداشت دلیجان دلیجان روستای جاسب
مرکز روستایی دودهک مرکز بهداشت دلیجان دلیجان روستای دودهک
مرکز روستایی غیاث آباد مرکز بهداشت دلیجان دلیجان روستای غیاث آباد
مرکز شهری روستایی شماره1 (17شهریور) مرکز بهداشت دلیجان دلیجان خیابان امام خمینی
مرکز شهری شماره 2 (پنج شهری ) مرکز بهداشت دلیجان دلیجان خیابان امام
مرکز شهری نراق (شنتیایی) مرکز بهداشت دلیجان دلیجان نراق
مرکزی تمام وقت دلیجان خیابان طالقانی- روبروی ضلع شمال پارک طالقانی