داروخانه های داراب

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
تیموری - داراب 22 بهمن- روبروی صندوق ایثار
دکتر رحیمی - داراب ایت الله خامنه ای
دکتر شریف زاده - داراب خیابان پیروزی- پایین تر از شبکه بهداشت
دکتر شریفیان - داراب میدان انقلاب- جنب مطب آقای دکتر ثبوت
دکتر شیرالی - داراب 22 بهمن- روبروی بیمارستان شهید خلیلی
دکتر مجید رضائی - داراب بیست و دو بهمن- روبروی بانک سپه مرکزی
دکتر یگانه - داراب 22 بهمن- بالاتر از بیمارستان قدیم
روزبهان - داراب 22 بهمن - جنب بازار
مدیکال - داراب ابتدای 22 بهمن- جنب مطب خانم دکتر پیشاهنگ
ویژه - داراب میدان انقلاب- ابتدای خیابان فیضیه
دکتر رستگار روزانه داراب میدان انقلاب-جنب مطب آقای دکتر ثبوت
دکتر حامدی روزانه داراب 22 بهمن-بالاتر از بیمارستان قدیم
دکتر جلیلی روزانه داراب میدان انقلاب-ابتدای خیابان فیضیه
دکتر پیشه ور شبانه روزی داراب بیست و دو بهمن-روبروی بانک سپه مرکزی
دکتر جابری روزانه داراب ابتدای 22 بهمن-جنب مطب خانم دکتر پیشاهنگ
بیمارستان امام حسن مجتبی-ع شبانه روزی داراب ایت الله خامنه ای
دکتر منصوری روزانه داراب 22 بهمن-روبروی بیمارستان شهید خلیلی
دکتر حسینی روزانه داراب 22 بهمن - جنب بازار
دکتر رضوی روزانه داراب 22 بهمن-روبروی صندوق ایثار