داروخانه های دامغان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر تقی پور روزانه دامغان خیابان امام - پلاک 111
دکتر اکبری فر نیمه وقت عصر دامغان بلوار شمالی- بازار خندق - ساختمان پزشکان
دکتر حیدرنژاد روزانه دامغان بلوار پیروزی
دکتر رسولی نژاد روزانه دامغان خیابان امام - خیابان محله نو
دکتر رضایی شبانه روزی دامغان خیابان امام - روبروی ندامتگاه
دکتر طاهری روزانه دامغان خیابان امام
دکتر عامریان روزانه دامغان خیابان محله نو - جنب درمانگاه مرشدی
دکتر مسعودیان نیمه وقت عصر دامغان بلوار آزادی - پاساژ خندق
رازی روزانه دامغان خیابان امام