داروخانه های چالوس

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بازار روز مرکز بهداشتی درمانی چالوس خیابان عاشورا-روبروی دبیرستان شهید بخشی
بیمارستان آیت اله طالقانی بیمارستانی چالوس خیابان امام
بیمارستان رازی بیمارستانی چالوس تقاطع کمربندی و خیابان کورش
بیمارستان قائم (عج) بیمارستانی چالوس کلاردشت- بلوار امام خمینی
تازه آباد مرکز بهداشتی درمانی چالوس جنب پل زیر گذر تازه آباد
حسنکیف مرکز بهداشتی درمانی چالوس کلاردشت - جنب کتابخانه حسنکیف
دکتر پاک نژاد روزانه چالوس روستای تازه آباد
سرد آبرود مرکز بهداشتی درمانی چالوس -سرد آبرود-جنب قنادی تی شین
مجلار مرکز بهداشتی درمانی چالوس مرزن آباد- 5 کیلومتری جاده تهران
مرزن آباد مرکز بهداشتی درمانی چالوس مرزن آباد-روبروی کلانتری مرزن آباد
هچیرود مرکز بهداشتی درمانی چالوس هچیرود - روبروی شهرداری هچیرود
واحه مرکز بهداشتی درمانی چالوس کلاردشت -اول جاده عباس آباد
کلنو مرکز بهداشتی درمانی چالوس کلاردشت- قبل از روستای کردیجال
دکتر میرسلیمی شبانه روزی چالوس شهر چالوس- خیابان امام خمینی- روبروی خیابان طاولی
دکتر کریمی شبانه روزی چالوس شهر چالوس- خیابان امام خمینی
پاستور روزانه چالوس شهر چالوس- خیابان امام خمینی
سلامت روزانه چالوس شهر چالوس- خیابان امام خمینی
دکتر نوربخش روزانه چالوس شهر چالوس- خیابان امام-کوچه صدف-ساختمان صدف
دکتر سام روزانه چالوس شهر چالوس – خیابان 17 شهریور
چالوس روزانه چالوس شهر چالوس- خیابان 17 شهریور
دکتر حسن زاده روزانه چالوس شهر چالوس - خیابان شهید منتظری
دکتر غفاری روزانه چالوس شهر چالوس – خیابان امام –ابتدای کوچه 13آبان
دکتر خواجوند روزانه چالوس شهر چالوس – خیابان امام خمینی- کوچه گلسرخی- ساختمان پزشکان یاس
امام رضا (داخل درمانگاه) روزانه چالوس شهر چالوس- میدان معلم- روبروی مخابرات
پنجم شهریور روزانه چالوس شهر چالوس- خیابان امام خمینی -روبروی بیمارستان طالقانی