داروخانه های بوکان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
درمانگاه تامین اجتماعی بوکان روزانه بوکان بلوار جمهوری اسلامی - خیابان گلستان 1
دکتر احمدی روزانه بوکان بلوار کردستان - روبروی سه راه شهید حیدری
دکتر اصلانی روزانه بوکان میدان شهدا - بلوار کردستان - روبروی فرمانداری
دکتر بهیار روزانه بوکان خیابان کردستان - ساختمان دکتر پاپیری
دکتر پاپژ روزانه بوکان خیابان انقلاب - جنب پاساژ حمام کهنه
دکتر حسین زاده روزانه بوکان خیابان شهید حیدری - جنب پزشکی قانونی
دکتر حیدری روزانه بوکان اسلام آباد - خیابان عزیز خان سردار - نرسیده به سه راه 55
دکتر خضری روزانه بوکان چهارراه اسکندری اول خیابان وحدت پلاک 77353
دکتر دادخواه روزانه بوکان بلوار کردستان - ساختمان پزشکان دکتر کریمی
دکتر رسولیان روزانه بوکان بلوار کردستان - سه راه شهید حیدری
دکتر سراجی <لقمان> نیمه وقت بوکان خیابان کردستان - پلاک 243
دکتر قادری روزانه بوکان میدان انقلاب
دکتر ناصرزاده روزانه بوکان خیابان کردستان - جنب بانک صادرات
دکتر نوره درویشعلی شبانه روزی بوکان چهارراه شهید بهشتی
دکتر وحیدی روزانه بوکان خیابان مولوی - پلاک شهرداری238
دکتر کریمی روزانه بوکان خیابان انقلاب - پلاک 1127 بخش 17
دکتر منصوری وش شبانه روزی بوکان خیابان کردستان - حنب مرکز بهداشت
بیمارستان شهید دکتر قلی پور بیمارستانی بوکان بلوار شهدا - بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان