داروخانه های بستان آباد

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
داخل بیمارستان استادشهریار شبانه روزی بستان آباد میدان امام حسین - انتهای خیابان شهدا
دکتر سراندیلی - بستان آباد خیابان 29بهمن
دکتر فرحناک روزانه بستان آباد خیابان امام
دکتر نصرالهی روزانه بستان آباد خیابان امام