داروخانه های بشرویه

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر جواد سالار صادقی روزانه بشرویه بلوار انقلاب اسلامی - روبروی مسجد جامع
دکتر فاطمه ذهبی (بیمارستان شفا) - بشرویه میدان جهاد
دکتر محمد جواد سلطان زاده روزانه بشرویه بلوار انقلاب اسلامی - جنب مسجد جامع
دکتر مرضیه راستگو نیمه وقت بشرویه بلوار انقلاب اسلامی- نبش انقلاب 10
مرکز بهداشتی درمانی امام خمینی نیمه وقت بشرویه شبکه بهداشت و درمان بشرویه
دکتر فاطمه ذهبی (داروخانه بیمارستان شفا) روزانه بشرویه میدان جهاد