داروخانه های بروجرد


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
آزادی روزانه بروجرد خیابان تختی- میدان تختی
اعتماد (سپاه ) - بروجرد خیابان صفا – جنب بانک سپه
امیر المومنین -الماسی روزانه بروجرد خیابان آزادی
ایران روزانه بروجرد خیابان حافظ شمالی
بیمارستان امام بیمارستانی بروجرد خیابان سید مصطفی خمینی
بیمارستان کوثر بیمارستانی بروجرد خیابان امام – جنب میدان امام خمینی
دکتر مقدسی - بروجرد خیابان 30 متری
دکتر آزمایش - حکمت روزانه بروجرد خیابان شریعتی
دکتر تقوی روزانه بروجرد خیابان سید مصطفی- جنب بیمارستان امام خمینی
دکتر چمران بیمارستانی بروجرد خیابان دکتر فاطمی
دکتر حاتمی شبانه روزی بروجرد خیابان سید مصطفی
دکتر حافظی (بوعلی ) روزانه بروجرد میدان رازان
دکتر حامدی شبانه روزی بروجرد خیابان شهدا- ابتدای زیرگذر
دکتر حنفیه - المهدی روزانه بروجرد خیابان صفا
دکتر حیدری نسب -سینا روزانه بروجرد میدان شهدا
دکتر دوستی- حافظ روزانه بروجرد خیابان شهدا
دکتر رحیم زاده پاسکال روروزانه بروجرد میدان جعفری- خیابان 18 متری
دکتر رفعت - امیرکبیر روزانه بروجرد خیابان بهارستان
دکتر شاه محمدی (امام حسین روزانه بروجرد خیابان امام حسین
دکتر عسلی روزانه بروجرد خیابان حافظ جنوبی
دکتر عطار روزانه بروجرد خیابان بهار -روبروی آتش نشانی
دکتر فانی یگانه شبانه روزی بروجرد خیابان شهدا
دکتر فطرس روزانه بروجرد خیابان کاشانی- روبروی سینما
دکتر قادری پیمان روزانه بروجرد خیابان شهدا
دکتر مبارک -جالینوس روزانه بروجرد خیابان شهدا
دکتر مرزوقی - شفا روزانه بروجرد خیابان بهار
دکتر مستجاب الدعوه- الزهرا - بروجرد خیابان 45 متری بسیج
دکتر مقدسی موسوی روزانه بروجرد خیابان شهدا -مجتمع مهر
دکتر ملک محمودی نیمه وقت بروجرد اشترینان
دکتر نمازی روزانه بروجرد خیابان آزادی