داروخانه های بناب

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
آذربایجان(خیالی-داروساز) شبانه روزی بناب خیابان شهید مطهری - جنب بانک ملی
بناب(دکتر مساحی) روزانه بناب خیابان شهیدمطهری - روبروی قرض الحسنه انصار
جالینوس(دکتر والا) روزانه بناب خیابان دانشجو - ساختمان پزشکان
داخل بیمارستان امام خمینی روزانه بناب میدان معلم
دکتر ببری روزانه بناب خیابان امام - جنب دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر جهانگیرزاده روزانه بناب خیابان امام - جنب بانک سپه
دکتر حیدرزاده روزانه بناب خیابان امام - اول کوی بنفشه
دکتر خضری روزانه بناب خیابان امام - جنب حوزه علمیه ولی عصر
دکتر دیانتی شبانه روزی بناب خیابان امام - خیابان دانشجو - جنب درمانگاه شمس
دکتر صفی بناب روزانه بناب خیابان دانشجو - پلاک 7249
دکتر غلامی روزانه بناب اول خیابان باهنر
دکتر نجفی روزانه بناب خیابان مطهری - روبروی بانک ملی
داخل بیمارستان شهدا روزانه بناب بناب