داروخانه های بجنورد


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
آریا روزانه بجنورد میدان شهید - ابتدای خیابان طالقانی شرقی
افشین روزانه بجنورد سیدجمالدین اسدآبادی - روبروی بیمارستان امام رضا
انارکی روزانه بجنورد طالقانی شرقی - نبش کوچه صبحدوش
اکرامی شبانه روزی بجنورد میدان کارگر - امام خمینی
ایران روزانه بجنورد خیابان طالقانی غربی - کوچه جواهری ماه
تفضلی - رعنا روزانه بجنورد ابتدای خیابان شریعتی جنوبی
دارالشفاء شبانه روزی بجنورد چهارراه مخابرات - ابتدای خیابان شریعتی جنوبی
بیمارستان ارتش روزانه بجنورد طالقانی غربی - چهارراه ژاندارمری
بیمارستان امام رضا شبانه روزی بجنورد چهارراه شهرداری
بیمارستان امام علی روزانه بجنورد خیابان دانشگاه
بیمارستان بنت الهدی روزانه بجنورد خیابان با هنر (چهارراه زایشگاه )
بیمارستان تامین اجتماعی روزانه بجنورد خیایان چمران – روبروی خیابان حر
دکتر شکوهی روزانه بجنورد طالقانی غربی - کوچه عقیق - جنب عکاسی پارس
دکتر ابوترابی روزانه بجنورد خیابان شریعتی جنوبی - کوچه دکتر حکمتی
دکتر اثباتی روزانه بجنورد میدان شهید - نبش کوچه گرایلی
دکتر احمدی مقدم روزانه بجنورد خیابان چمران (چهارراه خوشی )
دکتر اسحقی روزانه بجنورد شهر راز - شهید بهشتی
دکتر تفضلی - فاطمه روزانه بجنورد خیایان شریعتی جنوبی - جنب درمانگاه فارابی
دکتر جهانیان (بوعلی) - بجنورد طالقانی غربی - چهارراه مخابرات
دکتر ریحانی روزانه بجنورد خیابان طالقانی غربی – کوچه گرمه ای
دکتر سعیدی روزانه بجنورد جرگلان - یکه صعود سفلی
دکتر شمشیریان نیمه روز صبح بجنورد شهر حصار و گرمخانا
دکتر عبدل آبادی روزانه بجنورد میدان دولت - جنب درمانگاه سپاه
دکتر علیزاده روزانه بجنورد میدان شهید سبزه میدان
دکتر قره چولو روزانه بجنورد چهارراه مخابرات - روبروی سینما قدس
دکتر قلعه جوقی روزانه بجنورد میدان کارگر
دکتر قلی زاده روزانه بجنورد خیابان شریعتی شمالی
دکتر قوامی روزانه بجنورد شهید بهشتی شمالی - چهارشنبه بازار
دکتر محقر روزانه بجنورد خیابان شریعتی جنوبی - کوچه دکتر حکمتی
دکتر محمدزاده روزانه بجنورد خیابان طالقانی غربی – نبش کوچه گرمه ای