داروخانه های بیرجند


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر اعظم سلمانی - بیرجند شهرک شهید مفتح - ۲۰ متری شهید گازاری - پلاک ۳۶
آقای میرصادقی (سینا) نیمه وقت بیرجند خیابان آیت الله طالقانی - طالقانی 3
بیمارستان ارتش بوعلی بیمارستانی بیرجند خیابان ارتش
بیمارستان امام رضا بیمارستانی بیرجند خیابان طالقانی - بیمارستان امام رضا
دکتر احمد متقی نیا نیمه وقت بیرجند خیابان طالقانی - کوچه سوم - جنب کلینیک کیمیا
دکتر اقدس داوودی روزانه بیرجند خیابان طالقانی - بین طالقانی 13 و 15
دکتر بی بی زهرا خوشرو روزانه بیرجند خیابان پاسداران - جنب دارالشفا امام حسین (ع)
دکتر حسن احمدپور شبانه روزی بیرجند خیابان رجایی - بین رجایی 2 و 4
دکتر حیدر هاشمزهی روزانه بیرجند خیابان طالقانی - خیابان شهید مفتح - طبقه همکف ساختمان پزشکلن قائم
دکتر رضا زنگویی شبانه روزی بیرجند خیابان طالقانی - روبروی بیمارستان امام رضا (ع )
دکتر زهره نصیری روزانه بیرجند خیابان طالقانی - روبروی بیمارستان امام رضا (ع )
دکتر ساجده طاهری روزانه بیرجند خیابان غفاری - بین خیابان ابوریحان بیرونی و غفاری 18
دکتر شهرام هنرمند (رازی) روزانه بیرجند توحید - بین توحید 24 و خیابان امام موسی صدر
دکتر طاهره جاهد روزانه بیرجند خیابان شهید منتظری - بین منتظری 9 و 11 - پلاک 4644
دکتر علی ابراهیمی روزانه بیرجند خیابان طالقانی - روبروی نمایندگی سایپا
دکتر علی اربابی نیمه وقت بیرجند جنب میدان توحید
دکتر علی راستی روزانه بیرجند خیابان معلم - نبش معلم 16
دکتر علی محمد محمدی روزانه بیرجند خیابان طالقانی - روبروی طالقانی ۱۷ - ساختمان نجلا
دکتر غلامرضا آهنی روزانه بیرجند سجادشهر - خیابان امامت - پلاک ۲۱۴ و 212
دکتر فاطمه ضیائی روزانه بیرجند ابتدای بلوار شهید رجایی - نرسیده به رجایی 2
دکتر مجتبی قدرتی شبانه روزی بیرجند خیابان زکریای رازی - روبروی بیمارستان ولیعصر (عج )
دکتر محمد حسن پور روزانه بیرجند خیابان شهید منتظری - پلاک 223
دکتر محمد حسن شریف روزانه بیرجند خیابان طالقانی - خیابان شهید مفتح - مفتح 1
دکتر محمدرضا مهنیا نیمه وقت بیرجند خیابان شهید مفتح - پلاک 1368
دکتر مهدی مقدسی روزانه بیرجند خیابان غفاری - ابتدای خیابان زکریای رازی
دکتر ناهید طاقی روزانه بیرجند خیابان مدرس - بین مدرس 9 و 11
دکتر نرگس رضایی روزانه بیرجند خیابان معلم - بین معلم 23 و 21
دکتر کبری ناصری نیمه وقت بیرجند مهرشهر - خیابان حافظ - پلاک 16
علیرضا زارعی روزانه بیرجند خیابان طالقانی - روبروی شورای حل اختلاف
هلال احمر (غدیر) روزانه بیرجند خیابان حکیم نزاری