داروخانه های بهشهر


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
ارضت مرکز بهداشتی درمانی بهشهر بخش یانه سر - روستای ارضت
التپه مرکز بهداشتی درمانی بهشهر پنج کیلومتری بهشهر - به گلوگاه- روستای التپه
امام رضا روزانه بهشهر روستای زاغمرز بهشهر -
برما مرکز بهداشتی درمانی بهشهر بخش یانه سر -روستای برما
بیشه بنه مرکز بهداشتی درمانی بهشهر بخش یانه سر -روستای بیشه بنه
بیمارستان امام خمینی (ره) بیمارستانی بهشهر خیابان امام خمینی
بیمارستان امیدی بیمارستانی بهشهر خیابان بعثت- خیابان آیت اله کوهستانی
بیمارستان شهدا بیمارستانی بهشهر ابتدای بلوار شهید هاشمی نژاد
بیمارستان مهر بیمارستانی بهشهر بالاتر از چهارراه گرگان- خیابان پاسداران
پزشکان روزانه بهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد – جنب بانک سپه مرکزی
حسین آباد مرکز بهداشتی درمانی بهشهر پنج کیلومتری جاده بهشهر - به دریای زاغمرز - روستای حسین آباد
خاتم الانبیاء روزانه بهشهر روستای زاغمرز بهشهر
خلیل شهر مرکز بهداشتی درمانی بهشهر یازده کیلومتری جاده بهشهر
داخل درمانگاه سیدالشهداء (جانبازان اسلام) روزانه بهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد- داخل درمانگاه سیدالشهدا
دکتر باقری روزانه بهشهر خیابان امام خمینی(ره)- جنب مسجد جامع
دکتر بهبودی روزانه بهشهر چهار راه فرمانداری- طبقه همکف ساختمان اداری هلال احمر
دکتر پورحسینی روزانه بهشهر خیابان امام خمینی
دکتر تبرائی شبانه روزی بهشهر خیابان امام خمینی
دکتر حسنی روزانه بهشهر خیابان امام خمینی
دکتر حسینی روزانه بهشهر خیابان امام خمینی
دکتر رحمتیان روزانه بهشهر خیابان امام خمینی
دکتر رمضانی روزانه بهشهر روستای شهید آباد
دکتر زارع روزانه بهشهر خیابان هاشمی نژاد- چهار راه فراش محله
دکتر شعبانی روزانه بهشهر خیابان امام خمینی - جنب بیمارستان امام خمینی
دکتر شکریان روزانه بهشهر خیابان امام- جنب کوچه شاه محمدی
دکتر مجیدی روزانه بهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد
دکتر موجرلو روزانه بهشهر نرسیده به چهار راه امام
دکتر یوسفی روزانه بهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد- نبش سه راه پیشوا
رازی شبانه روزی بهشهر خیابان امام خمینی- جنب بیمارستان امام خمینی
رستم کلا مرکز بهداشتی درمانی بهشهر دوازده کیلومتری جاده بهشهر - به ساری - شهر رستمکلا