داروخانه های بردسکن

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
ببمارستان ولی عصر تمام وقت/دولتی بردسکن شبکه بهداشت درمان
دکتر آبدار شبانه روزی بردسکن ابتدای خیابان قائم(عج)
دکتر بهشتیان تمام وقت بردسکن نبش میدان قائم
دکتر قانعی تمام وقت بردسکن میدان بسیج - جنب درمانگاه علی بن موسی الرضا(ع)
دکتر قلی زاده نیمه وقت بردسکن شهر انابد - میدان بسیج - بلوار امام خمینی (ره) -جنب مرکز بهداشت
دکتر مبارکی تمام وقت بردسکن نبش میدان قائم - داخل کوچه پزشکان