داروخانه های بانه

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر امینی روزانه بانه خیابان صلاح الدین ایوبی
دکتر پارسا روزانه بانه خیابان صلاح الدین ایوبی
دکتر حیدری شبانه روزی بانه داخل بیمارستان صلاح الدین ایوبی
دکتر سحرخیز شبانه روزی بانه خیابان امام- درمانگاه خیریه
دکتر سرشیوی روزانه بانه خیابان صلاح الدین ایوبی
دکتر شافعی روزانه بانه خیابان صلاح الدین ایوبی
دکتر غریب زاده شبانه روزی بانه میدان امام
دکتر فلاحی روزانه بانه خیابان ساحلی
دکتر کریمی روزانه(عصرکار) بانه خیابان امام