داروخانه های بم

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
داخلی درمانگاه شهید اتحادی روزانه بم بم خیابان امام خمینی-درمانگاه شهید اتحادی
دکتر بحرینی نیمه وقت/عصر بم بم-چهارراه امام خمینی-ساختمان پزشکان امیرالمومنین(ع)
دکتر پرهیزگار شبانه روزی بم بم-خیابان شریعتی(صدوقی)-جنب ساختمان آتش نشانی
دکتر درفش روزانه بم بم-میدان فرمانداری-مجتمع پزشکی امام حسین(ع)
دکتر دریجانی نیمه وقت/عصر بم بم-خیابان امام خمینی-جنب درمانگاه مهاجرین افغانی
دکتر مهنی شبانه روزی بم بم-بلوارامام خمینی-روبروی درمانگاه شهید اتحادی
شهرکی روزانه بم بم-میدان آزادی-نبش کوچه آزادی1
قنبری روزانه بم بم- خیابان امام خمینی-جنب شهرداری-کانکس دارویی
مهر روزانه بم بم-خیابان امام خمینی-جنب کوچه قصر حمید
واحد دارویی شماره 1 روزانه بم بم-رستم آباد
واحددارویی شماره23 روزانه بم بم-ریگان
واحددارویی شماره8 روزانه بم بم-فهرج