داروخانه های آزادشهر

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان حضرت معصومه (س) آزادشهر خیابان 8متری مهرشهر
دکتر اعلمی روزانه آزادشهر خیابان امام خمینی- روبروی کوچه منصوری
دکتر اکبرپور شبانه روزی آزادشهر خیابان امام خمینی
دکتر شیخ ویسی روزانه آزادشهر خیابان امام- روبروی کوچه کفش ملی
دکتر صالحی رضایی روزانه آزادشهر خیابان امام خمینی- جنب کوچه ولاین دوم
دکتر غلامی روزانه آزادشهر فلکه مرکزی -جنب بانک ملی
دکتر محرم خانی روزانه آزادشهر خیابان امام خمینی -ولایت سوم
دکتر کوهستانی روزانه آزادشهر خیابان شهید رجایی -نبش کوچه مظفری
ساعتی - آزادشهر نرسیده به فلکه دوم
سینا روزانه آزادشهر خیابان امام خمینی -کوچه ولایت دوم
علوی - آزادشهر نرسیده به فلکه دوم