داروخانه های آستارا

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر عالم دوست - آستارا خیابان حکیم نظامی
دکتر عبدل پور - آستارا خیابان شهرک عباس آباد- خیابان سه راه اول
دکتر عرب زاده - آستارا خیابان شهید مطهری
دکتر مهدوی - آستارا خیابان حکیم نظامی
دکتر کلانتریان - آستارا خیابان حکیم نظامی
رازی - آستارا خیابان معلم
سینا - آستارا خیابان حکیم نظامی