داروخانه های اسدآباد

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر گرمسیری تمام وقت اسدآباد خیابان 15 خرداد
آدراپانا تمام وقت اسدآباد خیابان فرهنگ - چهار راه رسالت
بیمارستان امیرالمومنین شبانه روزی اسدآباد بلوار 22 بهمن
بیمارستان قائم شبانه روزی اسدآباد بلوار شهید قهاری- ابتدای شهرک سید احمد خمینی
تامین اجتماعی تمام وقت اسدآباد درمانگاه تامین اجتماعی
جنت آباد - اسدآباد روستای جنت آباد
چنار سفلی - اسدآباد چنار سفلی راه امامزاده هادی
چنارعلیا - اسدآباد روستای چنار علیا
حسن آباد - اسدآباد روستای حسن آباد
حقیقت تمام وقت اسدآباد خیابان فرهنگ
دکتر جمالی تمام وقت اسدآباد خیابان امام -جنب بانک ملی
دکتر حدادی شبانه روزی اسدآباد خیابان فرهنگ- روبروی صندوق قرض الحسنه نصر
دکتر مسعودی تمام وقت اسدآباد میدان امام
شفا تمام وقت اسدآباد خیابان فرهنگ- نرسیده به چهار راه خاکریز
شهری شماره پنج (آجین) - اسدآباد شهر آجین
شهری شماره چهار - اسدآباد بلوار دکتر چمران- جاده همدان
شهری شماره دو - اسدآباد خیابان امام -جنب پارک شهید رجائی
شهری شماره سه - اسدآباد خیابان جانبازان- نبش پارک شهید باهنر
شهری شماره یک - اسدآباد میدان امام
لک لک - اسدآباد روستای لک لک
وندر اباد - اسدآباد روستای وندر آباد- نزدیک مخابرات
کینی سایه - اسدآباد روستای کینی سایه