داروخانه های آران و بیدگل

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
درمانگاه تامین اجتماعی روزانه آران و بیدگل بلوار آیت اله عاملی
دکتر گلسرخی - آران و بیدگل خیابان شهید رجایی
دکتر تقدیسی روزانه آران و بیدگل میدان امام خمینی
دکتر رشیدی روزانه آران و بیدگل نوش آباد
دکتر شمس الدین روزانه آران و بیدگل میدان امام حسن مجتبی
دکتر شکاری شبانه روزی آران و بیدگل روبروی اورژانس امام خمینی
دکتر فوائدی روزانه آران و بیدگل سفید دشت – روستای یزدل
بیمارستان سیدشهداء روزانه آران و بیدگل خیابان ولیعصر
بیمارستان شهید رجایی روزانه آران و بیدگل خیابان معلم
دکتر محمد گل روزانه آران و بیدگل خیابان محمد هلال
دکتر نجفی روزانه آران و بیدگل نوش آباد
دکتر نمکی شبانه روزی آران و بیدگل ابتدای خیابان محمد هلال
دکتر اکرمی روزانه آران و بیدگل میدان بلال - ابتدای خیابان نواب صفوی - جنب بانک صادرات