داروخانه های ابهر

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
احمدی - ابهر میدان امام
حسین زاده (مرکزی) - ابهر خیابان شهید دکتر بهشتی
دکتر اصفهانی زاده روزانه ابهر بلوار خرمشهر- روبروی بنیاد شهید- ساختمان پزشکان دکتر حبیبی
دکتر حاصلی - ابهر خیابان دکتر بهشتی- مقابل درب سابق بیمارستان امدادی
دکتر شاهانی - ابهر خیابان شهید دکتر بهشتی
دکتر عبدالعلی پور - ابهر خیابان طالقانی - روبروی بانک سپه - درمانگاه سینا
دکتر معینی روزانه ابهر خرمشهر - چهارراه امام حسین - جنب بانک ملی - پلاک 9 
دکتر نظری - ابهر بلوار طالقانی- جنب بانک مسکن
دکتر کریمی  - ابهر بلوار معلم- بالاتر از میدان معلم - روبروی ساختمان پزشکان 
دکتر یعقوبی - ابهر ابتدای بلوار معلم- مقابل بانک ملت
دکتر  نظری - ابهر میدان امام 
دکتر سلیمانی روزانه ابهر خیابان ولیعصر - نبش کوچه امامی - پلاک 1
  احمدی  روزانه ابهر میدان امام
  حسین زاده (مرکزی)  روزانه ابهر خیابان شهید دکتر بهشتی
  دکتر حاصلی  روزانه ابهر خ دکتر بهشتی مقابل درب سابق بیمارستان امدادی
  دکتر شاهانی  شبانه روزی ابهر خیابان شهید دکتر بهشتی
  دکتر کریمی   روزانه ابهر بولوار معلم، بالاتر از میدان معلم روبروی ساختمان پزشکان 
  دکتر  نظری  شبانه روزی ابهر میدان امام 
  دکتر نظری  روزانه ابهر بلوار طالقانی جنب بانک مسکن
  دکتر یعقوبی  روزانه ابهر ابتدای بلوار معلم مقابل بانک ملت
قزوینی  روزانه ابهر جاده ترانزیت چهارراه معلم جنب بانک ملت پلاک 63537
 دکتر عبدالعلی پور  روزانه ابهر خ طالقانی روبروی بانک سپه درمانگاه سینا