داروخانه های آباده

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
آریا - آباده خیابان امام- روبروی پست- جنب مغازه فرشاد
دکتر آصف جاه - آباده امام خمینی (ره)- میدان ولیعصر (عج)- بین خیابان امام خمینی (ره) و خیابان معلم
دکتر اردشیری - آباده امام خمینی (ره) -جنب بانک رفاه شعبه مرکزی
دکتر بستانیان - آباده امام خمینی ره- میدان شهید منتظری- بین خیابان امام خمینی و بلوار استقلال -جنب آزمایشگاه دکتر توکل
دکتر دارایی - آباده امام خمینی- روبروی بانک مسکن
دکتر دهقانی - آباده امام خمینی ره-جنب سینما
دکتر محمدزاده - آباده امام- میدان ولی عصر(عج) - ضلع شرقی میدان
دکتر مع الحق - آباده میدان بسیج- روبروی بانک کشاورزی - جنب قنادی دلشاد
دکتر توکلی روزانه آباده میدان بسیج-روبروی بانک کشاورزی - جنب قنادی دلشاد
ناظمی روزانه آباده امام خمینی-روبروی بانک مسکن
دکتر ابراهیمی روزانه آباده خیابان امام-روبروی پست-جنب مغازه فرشاد