داروخانه های آبادان


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بوعلی خصوصی-روزانه آبادان چهار راه امیرکبیر
بیمارستان 17 شهریور-تامین اجتماعی-بستری - آبادان شطیط - بعد از پاسگاه مرزی
بیمارستان آیت الله طالقانی دولتی آبادان فیه - میدان پاستار
بیمارستان امام خمینی-نفت-بستری - آبادان خیابان منتظری
بیمارستان شهید بهشتی دولتی آبادان خیابان شهید بهشتی
دکتر بهرامی خصوصی-روزانه آبادان جمشیدآباد - جنب مطب دکتر دوانی
دکتر پارسا خصوصی-روزانه آبادان ابتدای بلوار ولایت - رو به روی باشگاه استقلال
دکتر پلنگ زا خصوصی-روزانه آبادان ذوالفقاری - خیابان 30 متری ایستگاه 2
دکتر پورکیانی خصوصی- شبانه روزی آبادان کوی قدس - نبش بهار 49
دکتر جنابی خصوصی- روزانه آبادان خیابان شهید منتظری - رو به روی بیمارستان امام خمینی
دکتر خلیلی خصوصی- روزانه آبادان خیابان امیرکبیر - خیابان پرویزی
دکتر رهنمایی خصوصی - روزانه آبادان احمدآباد - خیابان دوازده فرعی - تقاطع 2 اصلی
دکتر زال آبادی خصوصی - روزانه آبادان جنب اورژانس بیمارستان آیت الله طالقانی
دکتر زمانی خصوصی - شبانه روزی آبادان خیابان شهید مدرس - رو به روی بیمارستان شهید بهشتی
دکتر زنگانی خصوصی- نیمه وقت آبادان ذوالفقاری - خیابان 30 متری ایستگاه 5
دکتر سایقان خصوصی- روزانه آبادان کوی قدس - ابتدای بازار بهمنشیر
دکتر سهرابی نیا خصوصی- روزانه آبادان احمد آباد - خیابان یک اصلی - جنب بانک تجارت
دکتر شامی خصوصی- روزانه آبادان خیابان امیرکبیر - بعد از چهار راه - نبش پاساژ زمرد
دکتر ظاهری خصوصی- نیمه وقت آبادان سلیج - درمانگاه امام رضا (ع)
دکتر علی پور خصوصی- روزانه آبادان جنب اورژانس بیمارستان شهید بهشتی
دکتر قناعتیان خصوصی - روزانه آبادان احمدآباد - خیابان دوازده فرعی - نبش 7 اصلی
دکتر محمدی خصوصی- روزانه آبادان میدان طیب - رو به روی پارک شطرنج
دکتر نصیری خصوصی- روزانه آبادان خیابان امیرکبیر - فرعی دهم - کوچه برق
دکتر هلالات خصوصی - روزانه آبادان خیابان امیرکبیر - نبش بانک سپه
دکتر هندیجانی زاده خصوصی - روزانه آبادان خیابان امیرکبیر - نبش کاشانی
دکتر وادی زاده خصوصی - روزانه آبادان خیابان شهید بهشتی - نبش بیمارستان شهید بهشتی
دکتر کمال بیک خصوصی - روزانه آبادان خیابان امیرکبیر - خیابان شهریار
دکتر یعقوبی خصوصی - روزانه آبادان خیابان امیرکبیر - خیابان کاشانی
رازی خصوصی - روزانه آبادان احمدآباد - خیابان یک اصلی
مادر خصوصی - شبانه روزی آبادان خیابان امیرکبیر - جنب بانک آینده